2006/Nov/18

สรุปรายงานการประชุมร่วมครั้งที่ 1 วันที่7 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุมสโมสรนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระที่ ๑ กิจกรรมของแต่ละสถาบัน

๑. ศิลปากร

- งาน ลมหนาว เงาจันทร์ วรรณศิลป์

เป็นงานอ่านบทกวีท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใต้แสงจันทร์กระจ่างในฤดูหนาว (จัดต้นปีครับ) ที่ทับแก้ว ปีนี้คาดว่าจะเชิญคุณเนาวรัตน์มา วันเวลาที่แน่นอนทางศิลปากรจะแจ้งให้ทราบภายหลังครับ

- วารสาร สบู่

วารสารประจำของศิลปากร อ่านแล้วชำระล้างจิตใจ ออกมาแล้ว ๓ เล่มครับ

๒. ธรรมศาสตร์

- งานจุลสาร/หนังสือ

วรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ออกจุลสารรายเดือน เนื้อหาหลากหลาย แต่ละเทอมยังมีจุลสารรายเทอมชื่อ กระดานดำ ตอนสิ้นปี ยังมีเยียร์บุ๊ค รวบรวมงานดีๆ ในจุลสารเล่มที่ผ่านๆ มาให้อ่านจุใจกันไปเลย นอกจากนี้ ยังมีหนังสือที่ออกในวาระพิเศษ เช่น หนังสือ ระลึกวันที่ ๖ ตุลา หรือจุลสารของคณะนิติที่มีทีมของวรรณศิลป์ไปร่วมด้วย ครับ

- งานเสวนา

ปกติมีทุกปีแต่ปีนี้เกิดความผันผวนทางการเมืองทำให้สามารถจัดได้ครับ

- งานค่าย

- งานเยี่ยมบ้านคุณเนาวรัตน์

งานนี้ก็จัดทุกปี ไปเยี่ยมเยียน พูดคุยกับพี่เก่าของวรรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ โชคดีอาจเจอนักเขียนท่านอื่นด้วย บรรยากาศดีมากครับ

๓. เกษตร

- งานเปิดโลกกิจกรรม/อ้อมกอดนนทรี

เป็นงานเรียกรุ่นน้องเข้าชมรมโดยให้น้อง ๆ เขียนแคนโต้แล้วนำมารวมเล่มพิมพ์ครับ

- งานประกวด

- งานส่งเสริมการอ่าน

เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชมรมกับห้องสมุด ให้นิสิตอ่านหนังสือแล้วจัดประกวดเขียนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่ประทับใจ

- งานจุลสาร

๔. จุฬาฯ

- งานจุลสาร

จุลสารวรรณศิลป์หรือที่มีชื่อเรียกกันว่าเพนเฮาส์ เป็นจุลสารเพื่อนิสิตนักศึกษา ออกรายเทอมครับ

- งานประกวดรางวัล เกียรตินิยมวรรณศิลป์

จัดประกวดเรื่องสั้นและบทกวี ไม่จำกัดหัวข้อ กรรมการตัดสินบทกวีมีอาจารย์ตรีศิลป์ คุณชมัยภรและพี่ปณิธาน เรื่องสั้นมีคุณเดือนวาด คุณอรุณวดีและคุณพัณณิดา ตอนนี้ยังทยอยรับผลงานเรื่อย ๆ ครับ

- งาน ๔๕ ปีวรรณศิลป์/เสวนากับนักเขียน

วรรณศิลป์จุฬาฯ เดินทางมาจนครบ ๔๕ ปีแล้ว จัดงานเสวนา จัดซุ้มให้ความรู้ทางวรรณกรรมและออกร้านจำหน่ายหนังสือทำมือ จัดที่สวนสันติชัยปราการ วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในภายหลังครับ

- งานเยี่ยมเยียนโรงพิมพ์

ปีนี้จะไปดูงานที่สำนักพิมพ์อมรินทร์ ดูทั้งส่วนที่เป็นสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ครับ

- งานค่าย

วรรณศิลป์สัญจร วรรณกรรมออนทัวร์ ปีนี้มีแนวโน้มจะไปที่พิษณุโลก จัดช่วงเดือนมีนาคม ครับ ขอเชิญชวนวรรณศิลป์ มหาลัยอื่นๆ ด้วย

วาระที่ ๒ โครงการร่วม ๔ สถาบัน

- จัดตั้งภาคีวรรณศิลป์ (League of Literature Club) อันเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือระหว่างวรรณศิลป์ ๔ สถาบันรวมถึงวรรณศิลป์อื่น ๆ ทั่วราชอาณาจักร

- องค์กรนี้จะ ประกอบด้วยสมาชิกตั้งต้น ๑๒ คนประกอบด้วย ประธานชมรมทั้ง ๔ คนและสมาชิกสมทบจากแต่ละชมรมอีกชมรมละ ๒ คน สมาชิกทั้ง ๑๒ คนจะร่วมกันสรรหาประธานภาคีแบ่งงานกันตามความเหมาะสม

- ทุนตั้งต้นของภาคีมาจากวรรณศิลป์ ๓ มหาวิทยาลัย ชมรมละ ๑,๐๐๐บาท รวมเป็น ๓,๐๐๐ บาท วรรณศิลป์ศิลปากร ให้ถือหุ้นลมไปพลางก่อน

- การประชุมครั้งต่อไป กำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ย.ที่ชมรมวรรณศิลป์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งประธานและตำแหน่งอื่น ๆของภาคีและร่วมกันวางนโยบายของภาคี

- งานที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ คือการออกร้านที่หอศิลป์เจ้าฟ้า วันที่ ๒๖ ต.ค. นี้ ในงานแถลงข่าว young thai artist award ชมรมวรรณศิลป์ จะร่วมกันออกร้านจำหน่ายจุลสารของแต่ละชมรม ประชาสัมพันธ์งาน และจำหน่ายโปสการ์ด ซึ่งวรรณศิลป์ จุฬาฯ รับเป็นผู้ออกแบบ งบประมาณในการจัดทำมาจากทุนจัดตั้งภาคีวรรณศิลป์ รายได้นำเข้าภาคี

ส้ม ปธ. วรรณศิลป์ จุฬาฯ

Comment

Comment:

Tweetdans le parc local avec un bâton, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui était dans le magasin.<a href="http://www.hermes-prix.com" title="Hermes Prix">Hermes Prix</a>
Une fois arrivée à Baytown au Texas beaucoup de choses étaient évidentes à première vue, et pas seulement leur discours. Il y avait <a href="http://www.polopascher.net" title="Polo Pas Cher">Polo Pas Cher</a>
des derricks, le golfe du Mexique, John Wayne tournage d'un film sur la lutte contre les incendies de puits de pétrole et <a href="http://www.francehermes.com" title="France Hermes">France Hermes</a>
#2 by canada goose danmark (222.78.36.218) At 2011-12-27 07:44,
The women that are more easy to get cold in winter, then the moncler outlet would be a great choice for them. All these clothing are top quality designed and fashion designed in appearance and styles for ladies. Especially the moncler jackets that are easy to go with your bags, shoes and other clothes that inner. When you are looking for a moncler online store, then our moncler outlet would be a great place that you can go have a look.http://www.moncleroutletmarts.com

#1 by Louis Vuitton Outlet store (27.159.193.178) At 2011-11-01 10:52,