2006/Nov/18

เขียนเนื่องในโอกาสประชุมจัดตั้ง "ภาคีวรรณศิลป์" ระหว่างชุมนุม/ชมรม วรรณศิลป์ระดับมหาวิทยาลัย ๔ แห่ง อันได้แก่

ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมสภานิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ร่วมกันระหว่างชุมนุม/ชมรม ของแต่ละมหาวิทยาลัย เหมือนดังเช่นในอดีต

๏ เสมอสหายเสกสร้าง รังสรรค์
ศิลป์สดับรินวรรณ วิเศษพร้อง
เหตุผลเพิ่มเผดิมปัญ -ญาเยี่ยม ยิ่งแล
ยลประกาศชนก้อง กาจแกล้วอาจนาม๚

๏ เสมอสหายเสกสร้างรังสรรค์ศิลป์
สดับรินวรรณวิเศษพร้องเหตุผล
เพิ่มเผดิมปัญญาเยี่ยมยิ่งแลยล
ประกาศชนก้องกาจแกล้วอาจนาม๚


๏ เกษตรฯ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร
เสมอมิตรอักษรสุนทรสมาน
ปลูกรากแก้วภาษาค่าโอฬาร
วรรณศิลป์วิญญาณตระการใจ

แต่ละบทละบาทประกาศสร้าง
ประดิษฐ์ทางหนังสือสื่ออาศัย
ท่องพิภพจบหล้าบรรณาลัย
แววอาวรณ์เวี่ยไว้ในวงวรรณ๚


๏ สมัครมิ่งเสมอมิตร
สมัครจิตสมานฉันท์
มั่นยืนฟื้นสัมพันธ์
สี่สถาบันพลันปรีดา

เพ็ญแจ่มแย้มเวหน
แจ้งกมลชนทั่วหล้า
อิ่มรสอักษรา
สว่างกว่าพระจันทร๚ะ๛

Comment

Comment:

Tweetdans le parc local avec un bâton, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui était dans le magasin.<a href="http://www.hermes-prix.com" title="Hermes Prix">Hermes Prix</a>
Une fois arrivée à Baytown au Texas beaucoup de choses étaient évidentes à première vue, et pas seulement leur discours. Il y avait <a href="http://www.polopascher.net" title="Polo Pas Cher">Polo Pas Cher</a>
des derricks, le golfe du Mexique, John Wayne tournage d'un film sur la lutte contre les incendies de puits de pétrole et <a href="http://www.francehermes.com" title="France Hermes">France Hermes</a>
#10 by canada goose danmark (222.78.36.218) At 2011-12-27 07:43,

dans le parc local avec un bâton, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui était dans le magasin.<a href="http://www.hermes-prix.com" title="Hermes Prix">Hermes Prix</a>
Une fois arrivée à Baytown au Texas beaucoup de choses étaient évidentes à première vue, et pas seulement leur discours. Il y avait <a href="http://www.polopascher.net" title="Polo Pas Cher">Polo Pas Cher</a>
des derricks, le golfe du Mexique, John Wayne tournage d'un film sur la lutte contre les incendies de puits de pétrole et <a href="http://www.francehermes.com" title="France Hermes">France Hermes</a>
#9 by canada goose danmark (222.78.36.218) At 2011-12-27 07:42,
Frequent walking is of great benefit, yet it places plenty of strain on our anatomy. Each step places <a href="http://www.mbtschuheauslaufmodelle.net" title="mbt schuhe">mbt schuhe</a>
#8 by mbt schuhe (109.169.68.252) At 2011-11-17 09:26,
Et l'industrie de la chaussure ne fait pas exception. Mais cela ne signifie pas qu'il est déjà impossible de <a href="http://shox-pascher.com/" title="Nike Shox Homme">Nike Shox Homme</a>
#7 by Nike Shox Pas Cher (109.169.68.252) At 2011-11-17 09:21,
The women that are more easy to get cold in winter, then the moncler outlet would be a great choice for them. All these clothing are top quality designed and fashion designed in appearance and styles for ladies. Especially the moncler jackets that are easy to go with your bags, shoes and other clothes that inner. When you are looking for a moncler online store, then our moncler outlet would be a great place that you can go have a look.http://www.moncleroutletmarts.com

#6 by Louis Vuitton Outlet store (27.159.193.178) At 2011-11-01 10:53,
Last December, Nairobi, there were two hand grenades exploded, killing five people were killed, including three policemen. Kenyan police believe that this is the "base" organization have been implicated by the armed Somali Youth Party. Last June, a political rally crowd grenade attack, six people were killed.
#5 by Cheap Tiffany Jewelry (184.22.233.219) At 2011-09-23 15:13,
บล็อกสวยดีครับ ถ้าว่างเมื่อไรก็อัพสรุปการประชุมครั้งที่ 2 - 3 ให้ทีนะครับ สู้ๆ ครับผม
*อยากค่ะ พิมผิด

อ่อ ยกนิ้วโป้งให้คนทำด้วย
#3 by CaRPE DieM ณ จุฬาฯ (124.121.11.47) At 2006-12-01 21:30,
สวยจัง ชอบมากค่ะ
แยกให้คนมาโพสอีกเยอะๆเลย
ไว้จะเข้ามาเยี่ยมบ่อยๆนะจ้ะ
#2 by CaRPE DieM ณ จุฬาฯ (124.121.11.47) At 2006-12-01 21:29,
น้องออยทำบล๊อกได้เท่ห์โคตร ๆ
ยกนิ้วให้ ๆ
#1 by อาจารย์ฮกหลง (58.8.76.32) At 2006-11-26 13:30,